conso.png
ConsolidatieprogrammaImplementatie
Deze oplossing wordt gebruikt wanneer de vereniging bestaat uit verschillende secties die onafhankelijk worden beheerd.
Het systeem bestaat dan uit twee modules:
- een module 'VPW-boekhoudprogramma' in elke sectie, en
- een module 'CONSO-consolidatieprogramma', hieronder beschreven.

Conso-NL.pngDe consolidatiemodule

ConsoMain-NL.png


Beschrijf uw secties en voeg de lijst van bestanden toe die moeten geconsolideerd worden, daarna ... consolideer : het duurt maar enkele minuten.

Het programma vereist niet dat de te consolideren bestanden rij per rij vergelijkbaar zijn !
Het consolideert zo ongeveer alles, zolang het maar op balansen lijkt !
Kracht
De consolidatie wordt automatisch gegenereerd vanaf de te consolideren bestanden. Zij verenigt in 3 tabellen (Kosten, Baten, Balans) de informatie uit de te consolideren bestanden en onttrekt hieruit het rekeningstelsel en de presentatie.
ConsoOut-NL.png


lescigognes.png
Prijs
De CONSO software wordt u ter beschikking gesteld mits een jaarlijkse bijdrage van 90 € die geeft toegang tot :
  - de software,
  - hulp bij elke vraag inzake het programma ,
  - en gratis updates

Deze bijdrage stelt de vzw Les Cigognes in staat om sociale acties uit te voeren voor de meest behoeftige personen.


Bestellen ...Nog meer informatie ...
© Copyright 2017 De ooievaars vzw - Alle rechten voorbehouden Sponsors